AcloudConfigParser

public class AcloudConfigParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.AcloudConfigParser


Bir Acloud yapılandırmasını ayrıştıran yardımcı sınıf (bir Bulut aygıt örneğini başlatmak için kullanılır).

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

enum AcloudConfigParser.AcloudKeys

Yapılandırmadan aranabilen anahtar setleri.

Herkese açık yöntemler

String getValueForKey ( AcloudConfigParser.AcloudKeys key)

Değer yoksa null, Acloud anahtarıyla ilişkili değeri döndürür.

static AcloudConfigParser parseConfig (File configFile)

Bir acloud yapılandırma dosyasını ayrıştırın ve değerler için sorgulanabilen doldurulmuş bir AcloudConfigParser döndürür.

Herkese açık yöntemler

getValueForKey

public String getValueForKey (AcloudConfigParser.AcloudKeys key)

Değer yoksa null, Acloud anahtarıyla ilişkili değeri döndürür.

Parametreler
key AcloudConfigParser.AcloudKeys

İadeler
String

parseConfig

public static AcloudConfigParser parseConfig (File configFile)

Bir acloud yapılandırma dosyasını ayrıştırın ve değerler için sorgulanabilen doldurulmuş bir AcloudConfigParser döndürür. Hata durumunda null döndürür.

Parametreler
configFile File

İadeler
AcloudConfigParser