WifiYardımcısı

public class WifiHelper
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.WifiHelper


Cihazda wifi servislerini manipüle etmek için yardımcı sınıf.

Özet

Alanlar

public static final String INSTRUMENTATION_PKG

Kamu inşaatçıları

WifiHelper ( ITestDevice device)
WifiHelper ( ITestDevice device, String wifiUtilApkPath)
WifiHelper ( ITestDevice device, String wifiUtilApkPath, boolean doSetup)

Wifi apk kurulumunu atlayabilen alternatif kurucu.

Genel yöntemler

boolean addOpenNetwork (String ssid)

boolean addOpenNetwork (String ssid, boolean scanSsid)

boolean addWpaPskNetwork (String ssid, String psk)

boolean addWpaPskNetwork (String ssid, String psk, boolean scanSsid)

boolean checkConnectivity (String urlToCheck)

void cleanUp ()

boolean connectToNetwork (String ssid, String psk, String urlToCheck)

IWifiHelper.WifiConnectionResult connectToNetwork (String ssid, String psk, String urlToCheck, boolean scanSsid)

boolean disableWifi ()

boolean disconnectFromNetwork ()

boolean enableWifi ()

static File extractWifiUtilApk ()

Wifi util apk'yi sınıf yolundan çıkarmak için yardımcı yöntem

String getBSSID ()

String getIpAddress ()

String getSSID ()

getWifiInfo ()

boolean hasValidIp ()

boolean isWifiEnabled ()

boolean removeAllNetworks ()

boolean startMonitor (long interval, String urlToCheck)

stopMonitor ()

boolean waitForIp (long timeout)

boolean waitForWifiDisabled (long timeout)
boolean waitForWifiDisabled ()

boolean waitForWifiEnabled (long timeout)
boolean waitForWifiEnabled ()

boolean waitForWifiState (WifiState... expectedStates)

Alanlar

INSTRUMENTATION_PKG

public static final String INSTRUMENTATION_PKG

Kamu inşaatçıları

WifiYardımcısı

public WifiHelper (ITestDevice device)

parametreler
device ITestDevice

atar
DeviceNotAvailableException

WifiYardımcısı

public WifiHelper (ITestDevice device, 
        String wifiUtilApkPath)

parametreler
device ITestDevice

wifiUtilApkPath String

atar
DeviceNotAvailableException

WifiYardımcısı

public WifiHelper (ITestDevice device, 
        String wifiUtilApkPath, 
        boolean doSetup)

Wifi apk kurulumunu atlayabilen alternatif kurucu.

parametreler
device ITestDevice

wifiUtilApkPath String

doSetup boolean

atar
DeviceNotAvailableException

Genel yöntemler

ekleOpenNetwork

public boolean addOpenNetwork (String ssid)

parametreler
ssid String

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

ekleOpenNetwork

public boolean addOpenNetwork (String ssid, 
        boolean scanSsid)

parametreler
ssid String

scanSsid boolean

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

addWpaPskAğ

public boolean addWpaPskNetwork (String ssid, 
        String psk)

parametreler
ssid String

psk String

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

addWpaPskAğ

public boolean addWpaPskNetwork (String ssid, 
        String psk, 
        boolean scanSsid)

parametreler
ssid String

psk String

scanSsid boolean

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

kontrolBağlantı

public boolean checkConnectivity (String urlToCheck)

parametreler
urlToCheck String

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

Temizlemek

public void cleanUp ()

atar
DeviceNotAvailableException

Ağa bağlan

public boolean connectToNetwork (String ssid, 
        String psk, 
        String urlToCheck)

parametreler
ssid String

psk String

urlToCheck String

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

Ağa bağlan

public IWifiHelper.WifiConnectionResult connectToNetwork (String ssid, 
        String psk, 
        String urlToCheck, 
        boolean scanSsid)

parametreler
ssid String

psk String

urlToCheck String

scanSsid boolean

İadeler
IWifiHelper.WifiConnectionResult

atar
DeviceNotAvailableException

devre dışı bırakWifi

public boolean disableWifi ()

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

ağdan bağlantıyı kes

public boolean disconnectFromNetwork ()

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

etkinleştirmekWifi

public boolean enableWifi ()

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

özüWifiUtilApk

public static File extractWifiUtilApk ()

Wifi util apk'yi sınıf yolundan çıkarmak için yardımcı yöntem

İadeler
File

getBSSID

public String getBSSID ()

İadeler
String

atar
DeviceNotAvailableException

getIpAdresi

public String getIpAddress ()

İadeler
String

atar
DeviceNotAvailableException

getSSID

public String getSSID ()

İadeler
String

atar
DeviceNotAvailableException

getWifiInfo

public getWifiInfo ()

İadeler

atar
DeviceNotAvailableException

varValidIp

public boolean hasValidIp ()

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

isWifiEnabled

public boolean isWifiEnabled ()

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

tüm ağları kaldır

public boolean removeAllNetworks ()

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

başlatMonitor

public boolean startMonitor (long interval, 
        String urlToCheck)

parametreler
interval long

urlToCheck String

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

durdurmaMonitor

public stopMonitor ()

İadeler

atar
DeviceNotAvailableException

bekleForIp

public boolean waitForIp (long timeout)

parametreler
timeout long

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

waitForWifiDisabled

public boolean waitForWifiDisabled (long timeout)

parametreler
timeout long

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

waitForWifiDisabled

public boolean waitForWifiDisabled ()

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

waitForWifiEtkin

public boolean waitForWifiEnabled (long timeout)

parametreler
timeout long

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

waitForWifiEtkin

public boolean waitForWifiEnabled ()

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

bekleForWifiState

public boolean waitForWifiState (WifiState... expectedStates)

parametreler
expectedStates WifiState

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException