WifiCommandUtil.ScanResult

public static class WifiCommandUtil.ScanResult
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.WifiCommandUtil.ScanResult


Reprezentuje sieć Wi-Fi zawierającą powiązane informacje.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ScanResult ()

Metody publiczne

String getInfo (String infoKey)

Zwraca informacje o sieci Wi-Fi powiązane z kluczem

String toString ()

Konstruktorzy publiczni

Wynik skanu

public ScanResult ()

Metody publiczne

zdobyć informacje

public String getInfo (String infoKey)

Zwraca informacje o sieci Wi-Fi powiązane z kluczem

Parametry
infoKey String

Zwroty
String

doString

public String toString ()

Zwroty
String