TestDevice.MicrodroidBuilder

public static class TestDevice.MicrodroidBuilder
extends Object

Java.lang.Nesne
   ↳ com.android.tradefed.device.TestDevice.MicrodroidBuilder


Microdroid TestDevice oluşturmak için kullanılan bir oluşturucu.

Özet

Herkese açık yöntemler

TestDevice.MicrodroidBuilder addAssignableDevice(String sysfsNode)

Mikrodroid'e atanacak bir cihaz ekler.

TestDevice.MicrodroidBuilder addBootFile(File localFile, String remoteFileName)

Önyükleme ERROR(/#TEST_ROOT) ürününe aktarılacak bir dosya ekler.

TestDevice.MicrodroidBuilder addExtraIdsigPath(String extraIdsigPath)

Listeye fazladan idsig dosyası ekler.

TestDevice.MicrodroidBuilder addTestDeviceOption(String optionName, String valueText)

microdroid TestDevice için bir TestDeviceOptions ayarlar.

ITestDevice build(TestDevice device)

Belirtilen TestDevice'da bir Micrdroid TestDevice başlatır.

TestDevice.MicrodroidBuilder cpuAffinity(String affinity)

vCPU'ların hangi ana makine CPU'larında çalışabileceğini belirler.

TestDevice.MicrodroidBuilder cpuTopology(String cpuTopology)

CPU topoloji yapılandırmasını ayarlar.

TestDevice.MicrodroidBuilder debugLevel(String debugLevel)

Hata ayıklama seviyesini ayarlar.

static TestDevice.MicrodroidBuilder fromDevicePath(String apkPath, String configPath)

Belirtilen apkPath ve APK'daki yük yapılandırma dosyası için bir Microdroid oluşturucu oluşturur.

static TestDevice.MicrodroidBuilder fromFile(File apkFile, String configPath)

Belirtilen APK için bir Microdroid oluşturucu ve APK'da yük yapılandırma dosyası oluşturur.

TestDevice.MicrodroidBuilder gki(String version)

microdroid çekirdeği yerine GKI çekirdeğini kullanır

TestDevice.MicrodroidBuilder hugePages(boolean hintHugePages)

Çekirdeğe şeffaf büyük sayfalar için ipucu verilip verilmeyeceğini ayarlar.

TestDevice.MicrodroidBuilder instanceIdFile(String instanceIdPath)

example_id yolunu ayarlar.

TestDevice.MicrodroidBuilder instanceImgFile(String instanceImgPath)

example.img dosya yolunu ayarlar.

TestDevice.MicrodroidBuilder memoryMib(int memoryMib)

Sanal makineye verilecek RAM miktarını ayarlar.

TestDevice.MicrodroidBuilder numCpus(int num)

Sanal makinedeki vCPU sayısını ayarlar.

TestDevice.MicrodroidBuilder protectedVm(boolean isProtectedVm)

Sanal makinenin korunup korunmayacağını belirler.

TestDevice.MicrodroidBuilder setAdbConnectTimeoutMs(long timeoutMs)

microdroid TestDevice'e adb bağlanmak için zaman aşımını milisaniye cinsinden ayarlar.

Herkese açık yöntemler

atatanabilir cihaz ekle

public TestDevice.MicrodroidBuilder addAssignableDevice (String sysfsNode)

Mikrodroid'e atanacak bir cihaz ekler.

Parametreler
sysfsNode String: Atanacak sysfs düğümünün yolu

İlerlemeler
TestDevice.MicrodroidBuilder 2017'de inşa etmişti.

adBootFile

public TestDevice.MicrodroidBuilder addBootFile (File localFile, 
        String remoteFileName)

Önyükleme ERROR(/#TEST_ROOT) ürününe aktarılacak bir dosya ekler.

microdroid'i başlatmak için bir dosya gerekiyorsa bu yöntemi kullanın. Aksi takdirde NativeDevice.pushFile(File, String) kullanın.

Parametreler
localFile File: Ana makinedeki yerel dosya

remoteFileName String: Cihazdaki uzak dosya adı

İlerlemeler
TestDevice.MicrodroidBuilder 2017'de inşa etmişti.

addExtraIdsigPath

public TestDevice.MicrodroidBuilder addExtraIdsigPath (String extraIdsigPath)

Listeye fazladan idsig dosyası ekler.

Parametreler
extraIdsigPath String

İlerlemeler
TestDevice.MicrodroidBuilder

testCihaz Seçeneği ekle

public TestDevice.MicrodroidBuilder addTestDeviceOption (String optionName, 
        String valueText)

microdroid TestDevice için bir TestDeviceOptions ayarlar.

Parametreler
optionName String: Ayarlanacak TestDeviceOption öğesinin adı

valueText String: Değer

İlerlemeler
TestDevice.MicrodroidBuilder 2017'de inşa etmişti.

derleme

public ITestDevice build (TestDevice device)

Belirtilen TestDevice'da bir Micrdroid TestDevice başlatır.

Parametreler
device TestDevice

İlerlemeler
ITestDevice

Fırlatma
DeviceNotAvailableException

cpuAffinity

public TestDevice.MicrodroidBuilder cpuAffinity (String affinity)

vCPU'ların hangi ana makine CPU'larında çalışabileceğini belirler. Biçim, vCPU'ların çalıştırılacağı CPU veya CPU aralıklarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örneğin, ana makine CPU'larını 0, 1, 2, 3 ve 5 olarak seçmek için "0,1-3,5". Alternatif olarak bu, iki nokta üst üste işaretiyle ayrılmış bir vCPU atamaları listesi de olabilir (ör. vCPU 0'ı ana makine CPU 0 ile eşlemek için "0=0:1=1:2=2").

Yalnızca Android T'de desteklenir.

Parametreler
affinity String

İlerlemeler
TestDevice.MicrodroidBuilder

cpuTopoloji

public TestDevice.MicrodroidBuilder cpuTopology (String cpuTopology)

CPU topoloji yapılandırmasını ayarlar. Desteklenen değerler: "one_cpu" ve "match_host".

Parametreler
cpuTopology String

İlerlemeler
TestDevice.MicrodroidBuilder

hata ayıklamaDüzeyi

public TestDevice.MicrodroidBuilder debugLevel (String debugLevel)

Hata ayıklama seviyesini ayarlar.

Desteklenen değerler: "none" ve "full". Android T, "app_only" özelliğini de destekler.

Parametreler
debugLevel String

İlerlemeler
TestDevice.MicrodroidBuilder

fromDevicePath

public static TestDevice.MicrodroidBuilder fromDevicePath (String apkPath, 
        String configPath)

Belirtilen apkPath ve APK'daki yük yapılandırma dosyası için bir Microdroid oluşturucu oluşturur.

Parametreler
apkPath String

configPath String

İlerlemeler
TestDevice.MicrodroidBuilder

dosyadan

public static TestDevice.MicrodroidBuilder fromFile (File apkFile, 
        String configPath)

Belirtilen APK için bir Microdroid oluşturucu ve APK'da yük yapılandırma dosyası oluşturur.

Parametreler
apkFile File

configPath String

İlerlemeler
TestDevice.MicrodroidBuilder

Gki

public TestDevice.MicrodroidBuilder gki (String version)

microdroid çekirdeği yerine GKI çekirdeğini kullanır

Parametreler
version String: Kullanılacak GKI sürümü

İlerlemeler
TestDevice.MicrodroidBuilder

büyükSayfalar

public TestDevice.MicrodroidBuilder hugePages (boolean hintHugePages)

Çekirdeğe şeffaf büyük sayfalar için ipucu verilip verilmeyeceğini ayarlar.

Parametreler
hintHugePages boolean

İlerlemeler
TestDevice.MicrodroidBuilder 2017'de inşa etmişti.

ornekKimlikDosyası

public TestDevice.MicrodroidBuilder instanceIdFile (String instanceIdPath)

example_id yolunu ayarlar.

Parametreler
instanceIdPath String: : instanceId'nin yolu

İlerlemeler
TestDevice.MicrodroidBuilder

ornekImgDosyası

public TestDevice.MicrodroidBuilder instanceImgFile (String instanceImgPath)

example.img dosya yolunu ayarlar.

Parametreler
instanceImgPath String

İlerlemeler
TestDevice.MicrodroidBuilder

bellekMib

public TestDevice.MicrodroidBuilder memoryMib (int memoryMib)

Sanal makineye verilecek RAM miktarını ayarlar. Bu değer sıfır veya negatifse varsayılan değer kullanılır.

Parametreler
memoryMib int

İlerlemeler
TestDevice.MicrodroidBuilder

CPU sayısı

public TestDevice.MicrodroidBuilder numCpus (int num)

Sanal makinedeki vCPU sayısını ayarlar. Varsayılan olarak 1 değerine ayarlanır.

Yalnızca Android T'de desteklenir.

Parametreler
num int

İlerlemeler
TestDevice.MicrodroidBuilder

korumalı sanal makine

public TestDevice.MicrodroidBuilder protectedVm (boolean isProtectedVm)

Sanal makinenin korunup korunmayacağını belirler.

Parametreler
isProtectedVm boolean

İlerlemeler
TestDevice.MicrodroidBuilder

setAdbConnectZaman Aşımı

public TestDevice.MicrodroidBuilder setAdbConnectTimeoutMs (long timeoutMs)

microdroid TestDevice'e adb bağlanmak için zaman aşımını milisaniye cinsinden ayarlar.

Parametreler
timeoutMs long: Milisaniye cinsinden zaman aşımı

İlerlemeler
TestDevice.MicrodroidBuilder