Boş Cihaz

public class NullDevice
extends StubDevice

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.NullDevice


IDeviceSelection#nullDeviceRequested() true olduğunda ayırmak için DeviceManager tarafından kullanılan bir yer tutucu IDevice

Özet

Alanlar

public static final String TEMP_NULL_DEVICE_PREFIX

Otomatik oluşturulan boş cihazlar için adlandırma kalıbı

Kamu inşaatçıları

NullDevice (String serial)
NullDevice (String serial, boolean isTemporary)

Genel yöntemler

final boolean isTemporary ()

Aygıt, çağırma için geçici olarak oluşturulduysa ve daha sonra silinmesi gerekiyorsa true değerini döndürür.

Alanlar

TEMP_NULL_DEVICE_PREFIX

public static final String TEMP_NULL_DEVICE_PREFIX

Otomatik oluşturulan boş cihazlar için adlandırma kalıbı

Kamu inşaatçıları

Boş Cihaz

public NullDevice (String serial)

parametreler
serial String

Boş Cihaz

public NullDevice (String serial, 
                boolean isTemporary)

parametreler
serial String

isTemporary boolean

Genel yöntemler

geçici

public final boolean isTemporary ()

Aygıt, çağırma için geçici olarak oluşturulduysa ve daha sonra silinmesi gerekiyorsa true değerini döndürür.

İadeler
boolean