NativeDevice.RebootMode

protected static final enum NativeDevice.RebootMode
extends Enum< NativeDevice.RebootMode >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.NativeDevice.RebootMode >
com.android.tradefed.device.NativeDevice.RebootMode


Bir yeniden başlatma modu.

Mevcut modlar için doğruluğun kaynağı init'te tanımlanır.

Özet

Numaralandırma değerleri

NativeDevice.RebootMode REBOOT_FULL

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_BOOTLOADER

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_FASTBOOTD

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_RECOVERY

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_SIDELOAD

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_SIDELOAD_AUTO_REBOOT

NativeDevice.RebootMode REBOOT_USERSPACE

Genel yöntemler

String toString ()
static NativeDevice.RebootMode valueOf (String name)
static final RebootMode[] values ()

Numaralandırma değerleri

YENİDEN BAŞLATMA_FULL

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_FULL

REBOOT_INTO_BOOTLOADER

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_BOOTLOADER

REBOOT_INTO_FASTBOTD

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_FASTBOOTD

REBOOT_INTO_RECOVERY

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_RECOVERY

REBOOT_INTO_SIDELOAD

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_SIDELOAD

REBOOT_INTO_SIDELOAD_AUTO_REBOOT

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_SIDELOAD_AUTO_REBOOT

REBOOT_USERSPACE

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_USERSPACE

Genel yöntemler

toString

public String toString ()

İadeler
String

değeri

public static NativeDevice.RebootMode valueOf (String name)

Parametreler
name String

İadeler
NativeDevice.RebootMode

değerler

public static final RebootMode[] values ()

İadeler
RebootMode[]