NativeDevice.RebootMode

protected static final enum NativeDevice.RebootMode
extends Enum< NativeDevice.RebootMode >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.NativeDevice.RebootMode >
com.android.tradefed.device.NativeDevice.RebootMode


Tryb ponownego uruchomienia.

Źródło prawdy dla dostępnych trybów jest zdefiniowane w init.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

NativeDevice.RebootMode REBOOT_FULL

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_BOOTLOADER

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_FASTBOOTD

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_RECOVERY

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_SIDELOAD

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_SIDELOAD_AUTO_REBOOT

NativeDevice.RebootMode REBOOT_USERSPACE

Metody publiczne

String toString ()
static NativeDevice.RebootMode valueOf (String name)
static final RebootMode[] values ()

Wartości wyliczeniowe

REBOOT_PEŁNY

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_FULL

REBOOT_INTO_BOOTLOADER

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_BOOTLOADER

REBOOT_INTO_FASTBOOTD

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_FASTBOOTD

REBOOT_INTO_RECOVERY

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_RECOVERY

REBOOT_INTO_SIDELOAD

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_SIDELOAD

REBOOT_INTO_SIDELOAD_AUTO_REBOOT

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_SIDELOAD_AUTO_REBOOT

REBOOT_USERSPACE

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_USERSPACE

Metody publiczne

doString

public String toString ()

Zwroty
String

wartość

public static NativeDevice.RebootMode valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
NativeDevice.RebootMode

wartości

public static final RebootMode[] values ()

Zwroty
RebootMode[]