Odbiornik o dużym wyjściu

public class LargeOutputReceiver
extends Object implements IShellOutputReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.LargeOutputReceiver


Klasa zaprojektowana, aby pomóc w uruchamianiu długotrwałych poleceń zbierających dane wyjściowe.

Maksymalny rozmiar pliku tmp jest ograniczony do w przybliżeniu maxFileSize . Aby zapobiec utracie danych po osiągnięciu limitu, w tym pliku przechowywany jest zestaw plików hosta tmp.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

LargeOutputReceiver (String descriptor, String serialNumber, long maxDataSize)

Tworzy LargeOutputReceiver .

Metody publiczne

void addOutput (byte[] data, int offset, int length)

void cancel ()

Anuluje polecenie.

void clear ()

Usuń aktualnie zgromadzone dane, a następnie utwórz ponownie nowy plik.

void delete ()

Usuń wszystkie zgromadzone dane.

void flush ()

InputStreamSource getData ()

Pobiera zebrane dane wyjściowe jako InputStreamSource .

InputStreamSource getData (int maxBytes)

Pobiera ostatnie maxBytes zebranych danych wyjściowych jako InputStreamSource .

InputStreamSource getData (int maxBytes, int offset)

Pobiera ostatnie maxBytes zebranych danych wyjściowych jako InputStreamSource .

boolean isCancelled ()

Konstruktorzy publiczni

Odbiornik o dużym wyjściu

public LargeOutputReceiver (String descriptor, 
        String serialNumber, 
        long maxDataSize)

Tworzy LargeOutputReceiver .

Parametry
descriptor String : deskryptor polecenia do uruchomienia. Tylko do logowania.

serialNumber String : numer seryjny urządzenia. Tylko do logowania.

maxDataSize long : przybliżona maksymalna ilość danych do przechowywania.

Metody publiczne

dodajWyjście

public void addOutput (byte[] data, 
        int offset, 
        int length)

Parametry
data byte

offset int

length int

anulować

public void cancel ()

Anuluje polecenie.

jasne

public void clear ()

Usuń aktualnie zgromadzone dane, a następnie utwórz ponownie nowy plik.

usuwać

public void delete ()

Usuń wszystkie zgromadzone dane.

spłukać

public void flush ()

otrzymać dane

public InputStreamSource getData ()

Pobiera zebrane dane wyjściowe jako InputStreamSource .

Zwroty
InputStreamSource Zebrane dane wyjściowe polecenia.

otrzymać dane

public InputStreamSource getData (int maxBytes)

Pobiera ostatnie maxBytes zebranych danych wyjściowych jako InputStreamSource .

Parametry
maxBytes int : maksymalna ilość danych do zwrócenia. Powinna to być ilość, która zmieści się w pamięci

Zwroty
InputStreamSource Zebrane dane wyjściowe polecenia przechowywane w pamięci

otrzymać dane

public InputStreamSource getData (int maxBytes, 
        int offset)

Pobiera ostatnie maxBytes zebranych danych wyjściowych jako InputStreamSource .

Parametry
maxBytes int : maksymalna ilość danych do zwrócenia. Powinna to być ilość, która zmieści się w pamięci

offset int : Przesunięcie momentu rozpoczęcia pobierania danych z bufora.

Zwroty
InputStreamSource Zebrane dane wyjściowe polecenia przechowywane w pamięci

jest odwołany

public boolean isCancelled ()

Zwroty
boolean