ITestDevice.RecoveryMode

public static final enum ITestDevice.RecoveryMode
extends Enum< ITestDevice.RecoveryMode >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.ITestDevice.RecoveryMode >
com.android.tradefed.device.ITestDevice.RecoveryMode


Özet

Enum değerleri

ITestDevice.RecoveryMode AVAILABLE

Cihazı tamamen test edilebilir duruma getirin - çerçeve hazır ve harici depolama takılı.

ITestDevice.RecoveryMode NONE

cihazı kurtarmaya çalışmayın.

ITestDevice.RecoveryMode ONLINE

cihazı yalnızca çevrimiçi duruma kurtar

Genel yöntemler

static ITestDevice.RecoveryMode valueOf (String name)
static final RecoveryMode[] values ()

Enum değerleri

MEVCUT

public static final ITestDevice.RecoveryMode AVAILABLE

Cihazı tamamen test edilebilir duruma getirin - çerçeve hazır ve harici depolama takılı.

HİÇBİRİ

public static final ITestDevice.RecoveryMode NONE

cihazı kurtarmaya çalışmayın.

ÇEVRİMİÇİ

public static final ITestDevice.RecoveryMode ONLINE

cihazı yalnızca çevrimiçi duruma kurtar

Genel yöntemler

değeri

public static ITestDevice.RecoveryMode valueOf (String name)

parametreler
name String

İadeler
ITestDevice.RecoveryMode

değerler

public static final RecoveryMode[] values ()

İadeler
RecoveryMode[]