ITestDevice.RecoveryMode

public static final enum ITestDevice.RecoveryMode
extends Enum< ITestDevice.RecoveryMode >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.ITestDevice.RecoveryMode >
com.android.tradefed.device.ITestDevice.RecoveryMode


Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

ITestDevice.RecoveryMode AVAILABLE

Przywróć urządzenie do stanu w pełni testowalnego — platforma jest uruchomiona i zamontowana jest pamięć zewnętrzna.

ITestDevice.RecoveryMode NONE

nie próbuj odzyskać urządzenia.

ITestDevice.RecoveryMode ONLINE

przywróć urządzenie tylko do stanu online

Metody publiczne

static ITestDevice.RecoveryMode valueOf (String name)
static final RecoveryMode[] values ()

Wartości wyliczeniowe

DOSTĘPNY

public static final ITestDevice.RecoveryMode AVAILABLE

Przywróć urządzenie do stanu w pełni testowalnego — platforma jest uruchomiona i zamontowana jest pamięć zewnętrzna.

NIC

public static final ITestDevice.RecoveryMode NONE

nie próbuj odzyskać urządzenia.

ONLINE

public static final ITestDevice.RecoveryMode ONLINE

przywróć urządzenie tylko do stanu online

Metody publiczne

wartość

public static ITestDevice.RecoveryMode valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
ITestDevice.RecoveryMode

wartości

public static final RecoveryMode[] values ()

Zwroty
RecoveryMode[]