ITestDevice.MountPointInfo

public static class ITestDevice.MountPointInfo
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.ITestDevice.MountPointInfo


Prosta klasa struktury do przechowywania informacji o pojedynczym punkcie podłączenia

Streszczenie

Pola

public String filesystem

public String mountpoint

public options

public String type

Konstruktorzy publiczni

MountPointInfo ()

Prosty konstruktor

MountPointInfo (String filesystem, String mountpoint, String type, options) MountPointInfo (String filesystem, String mountpoint, String type, options)

Wygodny konstruktor do ustawiania wszystkich elementów członkowskich

Metody publiczne

static splitMountOptions (String options)
String toString ()

Pola

system plików

public String filesystem

punkt montowania

public String mountpoint

opcje

public options

typ

public String type

Konstruktorzy publiczni

Informacje o MountPoint

public MountPointInfo ()

Prosty konstruktor

Informacje o MountPoint

public MountPointInfo (String filesystem, 
        String mountpoint, 
        String type, 
         options)

Wygodny konstruktor do ustawiania wszystkich elementów członkowskich

Parametry
filesystem String

mountpoint String

type String

options

Metody publiczne

Opcje splitMount

public static splitMountOptions (String options)

Parametry
options String

Zwroty

doString

public String toString ()

Zwroty
String