IDeviceMonitor.DeviceLister

public static abstract class IDeviceMonitor.DeviceLister
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.IDeviceMonitor.DeviceLister


Bilinen aygıtları ve durumlarını döndürmesi gereken Runnable benzeri bir sınıf. Bu sınıf, IDeviceMonitor kendi iş parçacığından cihaz bilgilerini almasına izin verir; bu, cihazları listelerken oluşabilecek kilitlenmeleri önlemelidir.

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceLister ()

Genel yöntemler

abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)
abstract listDevices ()

Kamu inşaatçıları

Cihaz Listesi

public DeviceLister ()

Genel yöntemler

getDeviceDescriptor

public abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)

parametreler
serial String

İadeler
DeviceDescriptor

listeCihazlar

public abstract  listDevices ()

İadeler