IDeviceMonitor.DeviceLister

public static abstract class IDeviceMonitor.DeviceLister
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.IDeviceMonitor.DeviceLister


Klasa podobna do Runnable , która powinna zwracać znane urządzenia i ich stany. Ta klasa umożliwia IDeviceMonitor pobieranie informacji o urządzeniu z własnego wątku, co powinno unikać zakleszczeń, które mogą wystąpić podczas wyświetlania listy urządzeń.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceLister ()

Metody publiczne

abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)
abstract listDevices ()

Konstruktorzy publiczni

Lista urządzeń

public DeviceLister ()

Metody publiczne

pobierzDeviceDescriptor

public abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)

Parametry
serial String

Zwroty
DeviceDescriptor

listaUrządzenia

public abstract  listDevices ()

Zwroty