IDeviceManager.IFastbootListener

public static interface IDeviceManager.IFastbootListener

com.android.tradefed.device.IDeviceManager.IFastbootListener


Fastboot durum değişiklikleri için bir dinleyici.

Özet

Herkese açık yöntemler

abstract void stateUpdated ()

Tüm cihazlar için hızlı başlatma durumu güncellendiğinde geri arama.

Herkese açık yöntemler

stateUpdated

public abstract void stateUpdated ()

Tüm cihazlar için hızlı başlatma durumu güncellendiğinde geri arama.