IDeviceManager.IFastbootListener

public static interface IDeviceManager.IFastbootListener

com.android.tradefed.device.IDeviceManager.IFastbootListener


Odbiornik zmian stanu fastboot.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void stateUpdated ()

Oddzwonienie po zaktualizowaniu stanu fastboot dla wszystkich urządzeń.

Metody publiczne

stanZaktualizowano

public abstract void stateUpdated ()

Oddzwonienie po zaktualizowaniu stanu fastboot dla wszystkich urządzeń.