Wolny stan urządzenia

public final enum FreeDeviceState
extends Enum< FreeDeviceState >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.FreeDeviceState >
com.android.tradefed.device.FreeDeviceState


Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

FreeDeviceState AVAILABLE

urządzenie reaguje i może zostać zwrócone do kolejki dostępnych urządzeń

FreeDeviceState IGNORE

Urządzenie powinno zostać zignorowane i nie powinno być zwracane do kolejki dostępnych urządzeń.

FreeDeviceState UNAVAILABLE

Urządzenie nie jest dostępne do testowania i nie powinno być zwracane do kolejki dostępnych urządzeń.

FreeDeviceState UNRESPONSIVE

Urządzenie jest widoczne w adb, ale nie odpowiada.

Metody publiczne

static FreeDeviceState valueOf (String name)
static final FreeDeviceState[] values ()

Wartości wyliczeniowe

DOSTĘPNY

public static final FreeDeviceState AVAILABLE

urządzenie reaguje i może zostać zwrócone do kolejki dostępnych urządzeń

IGNOROWAĆ

public static final FreeDeviceState IGNORE

Urządzenie powinno zostać zignorowane i nie powinno być zwracane do kolejki dostępnych urządzeń.

NIEDOSTĘPNE

public static final FreeDeviceState UNAVAILABLE

Urządzenie nie jest dostępne do testowania i nie powinno być zwracane do kolejki dostępnych urządzeń. Zwykle oznacza to, że urządzenie nie jest widoczne przez adb, ale niekoniecznie.

BEZODPOWIEDZI

public static final FreeDeviceState UNRESPONSIVE

Urządzenie jest widoczne w adb, ale nie odpowiada. W zależności od konfiguracji urządzenie to może zostać zwrócone do dostępnej kolejki.

Metody publiczne

wartość

public static FreeDeviceState valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
FreeDeviceState

wartości

public static final FreeDeviceState[] values ()

Zwroty
FreeDeviceState[]