CihazAyırmaDurumu

public final enum DeviceAllocationState
extends Enum< DeviceAllocationState >

java.lang.Nesne
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.DeviceAllocationState >
com.android.tradefed.device.DeviceAllocationState


IDeviceManager perspektifinden aygıtın ayırma durumunu temsil eder

Özet

enum değerleri

DeviceAllocationState Allocated

cihaz şu anda bir teste ayrılmış

DeviceAllocationState Available

cihaz bir teste tahsis edilebilir

DeviceAllocationState Checking_Availability

cihaz şu anda yanıt için kontrol ediliyor

DeviceAllocationState Ignored

Cihaz, global cihaz filtresiyle eşleşmiyor ve bu TF tarafından yoksayılacak

DeviceAllocationState Unavailable

cihaz adb aracılığıyla görülebilir ancak testleri çalıştırmasını engelleyen bir hata durumunda

DeviceAllocationState Unknown

bir cihazın ilk durumu - burada uzun süre kalmamalıdır

Genel yöntemler

DeviceAllocationState handleDeviceEvent (DeviceEvent event)
static DeviceAllocationState valueOf (String name)
static final DeviceAllocationState[] values ()

enum değerleri

tahsis edildi

public static final DeviceAllocationState Allocated

cihaz şu anda bir teste ayrılmış

Mevcut

public static final DeviceAllocationState Available

cihaz bir teste tahsis edilebilir

Kullanılabilirliği kontrol ediliyor

public static final DeviceAllocationState Checking_Availability

cihaz şu anda yanıt için kontrol ediliyor

yoksayıldı

public static final DeviceAllocationState Ignored

Cihaz, global cihaz filtresiyle eşleşmiyor ve bu TF tarafından yoksayılacak

Kullanım dışı

public static final DeviceAllocationState Unavailable

cihaz adb aracılığıyla görülebilir ancak testleri çalıştırmasını engelleyen bir hata durumunda

Bilinmeyen

public static final DeviceAllocationState Unknown

bir cihazın ilk durumu - burada uzun süre kalmamalıdır

Genel yöntemler

handleDeviceEvent

public DeviceAllocationState handleDeviceEvent (DeviceEvent event)

parametreler
event DeviceEvent

İadeler
DeviceAllocationState

değeri

public static DeviceAllocationState valueOf (String name)

parametreler
name String

İadeler
DeviceAllocationState

değerler

public static final DeviceAllocationState[] values ()

İadeler
DeviceAllocationState[]