Toplama Çıkışı Alıcısı

public class CollectingOutputReceiver
extends Object implements IShellOutputReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.CollectingOutputReceiver


Tüm kabuk çıktısını tek birString toplayan bir IShellOutputReceiver .

Özet

Kamu inşaatçılar

CollectingOutputReceiver ()

Herkese açık yöntemler

void addOutput (byte[] data, int offset, int length)

void cancel ()

Çıktı koleksiyonunu iptal edin

void clearBuffer ()

Arabelleğin içeriğini temizleyin.

void flush ()

String getOutput ()
boolean isCancelled ()

Kamu inşaatçılar

Toplama Çıkışı Alıcısı

public CollectingOutputReceiver ()

Herkese açık yöntemler

addOutput

public void addOutput (byte[] data, 
        int offset, 
        int length)

Parametreler
data byte

offset int

length int

iptal etmek

public void cancel ()

Çıktı koleksiyonunu iptal edin

ClearBuffer

public void clearBuffer ()

Arabelleğin içeriğini temizleyin.

kızarmak

public void flush ()

getOutput

public String getOutput ()

İadeler
String

iptal edildi

public boolean isCancelled ()

İadeler
boolean