Arka PlanCihazAksiyon

public class BackgroundDeviceAction
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.BackgroundDeviceAction


Belirli bir aygıtta, eylem iptal edilene kadar gerektiği kadar tekrar eden bir komut çalıştırır.

Sınıf çalıştırıldığında, komut cihazda ayrı bir iş parçacığında çalıştırılır ve çıktı geçici bir ana bilgisayar dosyasında toplanır.

Bu şu şekilde yapılır:

 • cihaz bir test sırasında kalıcı olarak çevrimdışı olursa, günlük verileri korunur.
 • cihazın dairesel günlüğüne sığabilecek olandan daha fazla veri yakalamak için.

Özet

Alanlar

public static final String BACKGROUND_DEVICE_ACTION

Kamu inşaatçıları

BackgroundDeviceAction (String command, String descriptor, ITestDevice device, IShellOutputReceiver receiver, int startDelay)

Bir BackgroundDeviceAction oluşturur

Genel yöntemler

void cancel ()

Komutu iptal eder.

boolean isCancelled ()

Komut iptal edilirse.

void run ()

İptal edilene kadar komutu tekrarlar.

Korumalı yöntemler

void waitForDeviceRecovery (String exceptionType)

Cihaz herhangi bir nedenle çevrimdışı olursa, kurtarma ana kaynaktan tetiklenir, bu nedenle cihaz kurtarılıncaya veya cihaz kullanılamadığı için çağrı başarısız olana kadar engellememiz yeterlidir.

Alanlar

BACKGROUND_DEVICE_ACTION

public static final String BACKGROUND_DEVICE_ACTION

Kamu inşaatçıları

Arka PlanCihazAksiyon

public BackgroundDeviceAction (String command, 
        String descriptor, 
        ITestDevice device, 
        IShellOutputReceiver receiver, 
        int startDelay)

Bir BackgroundDeviceAction oluşturur

parametreler
command String : çalıştırılacak komut

descriptor String : komutun açıklaması. Yalnızca oturum açmak için.

device ITestDevice : komutun çalıştırılacağı cihaz

receiver IShellOutputReceiver : komutun çıktısını toplamak için alıcı

startDelay int : cihaz çevrimiçi olduktan sonra beklenecek gecikme

Genel yöntemler

iptal etmek

public void cancel ()

Komutu iptal eder.

iptal edildi

public boolean isCancelled ()

Komut iptal edilirse.

İadeler
boolean

koşmak

public void run ()

İptal edilene kadar komutu tekrarlar.

Korumalı yöntemler

WaitForDeviceKurtarma

protected void waitForDeviceRecovery (String exceptionType)

Cihaz herhangi bir nedenle çevrimdışı olursa, kurtarma ana kaynaktan tetiklenir, bu nedenle cihaz kurtarılıncaya veya cihaz kullanılamadığı için çağrı başarısız olana kadar engellememiz yeterlidir.