Narzędzie do rozpoznawania zależności testowych

public class TestDependencyResolver
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.dependent.TestDependencyResolver


Pomocnik w rozwiązywaniu zależności, jeśli to konieczne.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TestDependencyResolver ()

Metody publiczne

static File resolveDependencyFromContext (File dependency, IBuildInfo build, IInvocationContext context)

Rozwiąż pojedynczą zależność w oparciu o pewien kontekst.

Konstruktorzy publiczni

Narzędzie do rozpoznawania zależności testowych

public TestDependencyResolver ()

Metody publiczne

rozwiązaćDependencyFromContext

public static File resolveDependencyFromContext (File dependency, 
        IBuildInfo build, 
        IInvocationContext context)

Rozwiąż pojedynczą zależność w oparciu o pewien kontekst.

Parametry
dependency File : Zależność do rozwiązania.

build IBuildInfo : Bieżące informacje o kompilacji, które są tworzone.

context IInvocationContext : Kontekst wywołania.

Zwroty
File Rozwiązana zależność lub wartość null, jeśli nie została rozwiązana.

Rzuca
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError