YerelDosya Çözümleyici

public class LocalFileResolver
extends Object implements IRemoteFileResolver

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.config.remote.LocalFileResolver


Uygulanması IRemoteFileResolver yerel dosyaları bağlama verir

Özet

Alanlar

public static final String PROTOCOL

Kamu inşaatçıları

LocalFileResolver ()

Genel yöntemler

String getSupportedProtocol ()

İndirmek için desteklenen ilişkili protokolü döndürür.

IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile ( IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Uzaktaki dosyayı geleceğe dönük bir arayüzde çözün

Alanlar

PROTOKOL

public static final String PROTOCOL

Kamu inşaatçıları

YerelDosya Çözümleyici

public LocalFileResolver ()

Genel yöntemler

getSupportedProtocol

public String getSupportedProtocol ()

İndirmek için desteklenen ilişkili protokolü döndürür.

İadeler
String

çözmekRemoteDosya

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile (IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Uzaktaki dosyayı geleceğe dönük bir arayüzde çözün

parametreler
args IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs : RemoteFileResolverArgs indirmek ve nasıl uzaktan açıklayan.

İadeler
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Çözümlenmiş yerel dosya temsili.

atar
BuildRetrievalError