GcsRemoteFileResolver

public class GcsRemoteFileResolver
extends Object implements IRemoteFileResolver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.GcsRemoteFileResolver


Implementacja IRemoteFileResolver , która umożliwia pobieranie z segmentu GCS.

Streszczenie

Pola

public static final String PROTOCOL

Konstruktorzy publiczni

GcsRemoteFileResolver ()

Metody publiczne

String getSupportedProtocol ()

Zwraca powiązany protokół obsługiwany do pobrania.

IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile ( IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Rozwiąż zdalny plik w przyszłościowym interfejsie

Metody chronione

GCSDownloaderHelper getDownloader ()

Pola

PROTOKÓŁ

public static final String PROTOCOL

Konstruktorzy publiczni

GcsRemoteFileResolver

public GcsRemoteFileResolver ()

Metody publiczne

getSupportedProtocol

public String getSupportedProtocol ()

Zwraca powiązany protokół obsługiwany do pobrania.

Zwroty
String

rozwiązać plik zdalny

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile (IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Rozwiąż zdalny plik w przyszłościowym interfejsie

Parametry
args IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs : RemoteFileResolverArgs opisujący pilota do pobrania i sposób.

Zwroty
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Rozwiązana reprezentacja pliku lokalnego.

Rzuca
BuildRetrievalError

Metody chronione

pobierz Downloader

protected GCSDownloaderHelper getDownloader ()

Zwroty
GCSDownloaderHelper