Genişletilmiş Dosya

public class ExtendedFile
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.config.remote.ExtendedFile


Derleme ile ilgili bir meta veri taşımak için standart dosyanın bir uzantısı.

Özet

Kamu inşaatçıları

ExtendedFile (File file, String buildId, String buildTarget)
ExtendedFile (File file, String buildId, String buildTarget, String branch)

Genel yöntemler

String getBranch ()

Dal meta verilerini döndürür.

String getBuildId ()

Buildid meta verilerini döndürür.

String getBuildTarget ()

Hedef meta verilerini döndürür.

Kamu inşaatçıları

Genişletilmiş Dosya

public ExtendedFile (File file, 
        String buildId, 
        String buildTarget)

parametreler
file File

buildId String

buildTarget String

Genişletilmiş Dosya

public ExtendedFile (File file, 
        String buildId, 
        String buildTarget, 
        String branch)

parametreler
file File

buildId String

buildTarget String

branch String

Genel yöntemler

getBranch

public String getBranch ()

Dal meta verilerini döndürür.

İadeler
String

getBuildId

public String getBuildId ()

Buildid meta verilerini döndürür.

İadeler
String

getBuildTarget

public String getBuildTarget ()

Hedef meta verilerini döndürür.

İadeler
String