OptionSetter.OptionFieldsForName

protected class OptionSetter.OptionFieldsForName
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.config.OptionSetter.OptionFieldsForName


Belirtilen ada sahip seçenek alanlarının listesi için kapsayıcı.

Aynı ada sahip alanların farklı seçenek kaynaklarında bulunabileceği, ancak aynı seçenek kaynağında bulunamayacağı kısıtlamasını uygulamak için kullanılır

Özet

Korumalı yapıcılar

OptionFieldsForName ()

Genel yöntemler

Field getFirstField ()
Object getFirstObject ()
iterator ()
int size ()

Korumalı yapıcılar

OptionFieldsForName

protected OptionFieldsForName ()

Genel yöntemler

getFirstField

public Field getFirstField ()

İadeler
Field

atar
ConfigurationException

getFirstObject

public Object getFirstObject ()

İadeler
Object

atar
ConfigurationException

yineleyici

public  iterator ()

İadeler

boyut

public int size ()

İadeler
int