IFileResolverLoader.ResolverLoadingException

public static final class IFileResolverLoader.ResolverLoadingException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.config.IFileResolverLoader.ResolverLoadingException


Bir çözümleyici yüklenemezse veya başlatılamazsa özel durum oluşturulur.

Özet

Kamu inşaatçıları

ResolverLoadingException (String message, ErrorIdentifier errorId)
ResolverLoadingException (String message, IHarnessException cause)

Kamu inşaatçıları

ÇözümleyiciYüklemeİstisnası

public ResolverLoadingException (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

Parametreler
message String

errorId ErrorIdentifier

ÇözümleyiciYüklemeİstisnası

public ResolverLoadingException (String message, 
        IHarnessException cause)

Parametreler
message String

cause IHarnessException