ConfigurationFactory.ExceptionLoader

protected class ConfigurationFactory.ExceptionLoader
extends ConfigurationFactory.ConfigLoader

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory.ConfigLoader
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory.ExceptionLoader


Özet

Kamu inşaatçıları

ExceptionLoader (boolean isGlobal)

Genel yöntemler

ConfigurationDef getConfigurationDef (String name, templateMap) getConfigurationDef (String name, templateMap)

boolean isBundledConfig (String name)

Sınıf yolunda bulunan bir yapılandırma dosyasıysa true döndürür.

void loadConfiguration (String name, ConfigurationDef def, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadConfiguration (String name, ConfigurationDef def, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadConfiguration (String name, ConfigurationDef def, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen)
void loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen)

tradefed.jar içinde paketlenmiş yapılandırmalar, yalnızca tradefed.jar içinde paketlenmiş diğer yapılandırmaları içerebilir.

Korumalı yöntemler

String findConfigName (String name, String parentName)

Adına ve üst adına göre yapılandırmanın adını bulun.

boolean isTrackableConfig (String name)

Yapılandırmanın yaşam döngüsünü izlemeli veya izlememeli.

void trackConfig (String name, ConfigurationDef def)

Dinamik yükleme için izleme yapılandırması.

Kamu inşaatçıları

İstisnaYükleyici

public ExceptionLoader (boolean isGlobal)

parametreler
isGlobal boolean

Genel yöntemler

getConfigurationDef

public ConfigurationDef getConfigurationDef (String name, 
         templateMap)

parametreler
name String

templateMap

İadeler
ConfigurationDef

atar
ConfigurationException

isBundledConfig

public boolean isBundledConfig (String name)

Sınıf yolunda bulunan bir yapılandırma dosyasıysa true döndürür.

parametreler
name String

İadeler
boolean

Yapılandırma Yükle

public void loadConfiguration (String name, 
        ConfigurationDef def, 
        String deviceTagObject, 
         templateMap, 
         templateSeen)

parametreler
name String

def ConfigurationDef

deviceTagObject String

templateMap

templateSeen

atar
ConfigurationException

loadIncludedYapılandırma

public void loadIncludedConfiguration (ConfigurationDef def, 
        String parentName, 
        String name, 
        String deviceTagObject, 
         templateMap, 
         templateSeen)

tradefed.jar içinde paketlenmiş yapılandırmalar, yalnızca tradefed.jar içinde paketlenmiş diğer yapılandırmaları içerebilir. Ancak yerel (harici) yapılandırmalar hem yerel (harici) hem de paket yapılandırmaları içerebilir.

parametreler
def ConfigurationDef

parentName String

name String

deviceTagObject String

templateMap

templateSeen

atar
ConfigurationException

Korumalı yöntemler

findConfigName

protected String findConfigName (String name, 
        String parentName)

Adına ve üst adına göre yapılandırmanın adını bulun. Bu, paket yapılandırmalarını ve yerel yapılandırmaları düzgün bir şekilde işlemek için kullanılır.

parametreler
name String : yapılandırmanın adı

parentName String : yapılandırmanın ebeveyninin adı.

İadeler
String yapılandırmanın tam adı.

isTrackableConfig

protected boolean isTrackableConfig (String name)

Yapılandırmanın yaşam döngüsünü izlemeli veya izlememeli.

parametreler
name String : yapılandırmanın adı

İadeler
boolean yapılandırma izlenebilirse true , aksi takdirde false .

trackConfig

protected void trackConfig (String name, 
        ConfigurationDef def)

Dinamik yükleme için izleme yapılandırması. Şu anda yalnızca yerel dosyalar desteklenmektedir.

parametreler
name String : yapılandırmanın adı

def ConfigurationDef : yapılandırmanın tanımı.