Strumień wyjściowy ConsoleReader

public class ConsoleReaderOutputStream
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.command.console.ConsoleReaderOutputStream


Obiekt OutputStream, którego można użyć, aby System.out.print() działał poprawnie z unfinishedLine LineReader użytkownika.

W trywialnych testach wydajnościowych klasa ta nie miała wymiernego wpływu na wydajność.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ConsoleReaderOutputStream (LineReader reader)

Metody publiczne

LineReader getConsoleReader ()

Pobierz instancję LineReader, której używamy wewnętrznie

void write (byte[] b, int off, int len)

void write (int b)

Konstruktorzy publiczni

Strumień wyjściowy ConsoleReader

public ConsoleReaderOutputStream (LineReader reader)

Parametry
reader LineReader

Metody publiczne

pobierzConsoleReader

public LineReader getConsoleReader ()

Pobierz instancję LineReader, której używamy wewnętrznie

Zwroty
LineReader

pisać

public void write (byte[] b, 
        int off, 
        int len)

Parametry
b byte

off int

len int

pisać

public void write (int b)

Parametry
b int