YerelGeliştirici

public class LocalDeveloper
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.command.LocalDeveloper


Bunun Tradefed çalıştıran yerel bir geliştirici olup olmadığını algılar ve döndürür.

Özet

Kamu inşaatçıları

LocalDeveloper ()

Genel yöntemler

static void main (String[] mainArgs)

Yerel bir geliştirici için 0 hata kodunu ve yerel olmayan için sıfır olmayan bir hata kodunu döndürür.

Kamu inşaatçıları

YerelGeliştirici

public LocalDeveloper ()

Genel yöntemler

ana

public static void main (String[] mainArgs)

Yerel bir geliştirici için 0 hata kodunu ve yerel olmayan için sıfır olmayan bir hata kodunu döndürür.

parametreler
mainArgs String