Komut Dosyası Ayrıştırıcı

public class CommandFileParser
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.command.CommandFileParser


Komut satırları kümesini içeren dosya için ayrıştırıcı.

Verilen dosyanın sözdizimi bir dizi satır olmalıdır. Her satır bir komuttur; yani, bir konfigürasyon artı seçenekleri:

   [options] config-name
   [options] config-name2
   ...
 

Özet

iç içe sınıflar

class CommandFileParser.CommandLine

Kamu inşaatçıları

CommandFileParser ()

Genel yöntemler

getIncludedFiles ()

Son ayrıştırılan komut dosyasının içerdiği komut dosyalarını döndürün.

parseFile (File file)

file bulunan komutları ayrıştırır, gerektiğinde makro genişletmeleri yapar

Kamu inşaatçıları

Komut Dosyası Ayrıştırıcı

public CommandFileParser ()

Genel yöntemler

getIncludedFiles

public  getIncludedFiles ()

Son ayrıştırılan komut dosyasının içerdiği komut dosyalarını döndürün.

İadeler

ayrıştırma dosyası

public  parseFile (File file)

file bulunan komutları ayrıştırır, gerektiğinde makro genişletmeleri yapar

parametreler
file File : ayrıştırılacak ERROR(/File)

İadeler
ayrıştırılmış komutların listesi

atar
dosya okunamadıysa
ConfigurationException dosyanın içeriği ayrıştırılamazsa