TestOutputYükleyici

public class TestOutputUploader
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestOutputUploader


Test çıktısı dosyalarını yerel dosya sistemine, GCS'ye veya bir HTTP(S) uç noktasına yükler.

Özet

Kamu inşaatçıları

TestOutputUploader ()

Genel yöntemler

void setUploadUrl (String url)
String uploadFile (File file, String destPath)

Belirtilen hedef yola (yükleme URL'sine göre) bir dosya yükleyin.

Kamu inşaatçıları

TestOutputYükleyici

public TestOutputUploader ()

Genel yöntemler

setYüklemeUrl'si

public void setUploadUrl (String url)

Parametreler
url String

dosya yükleme

public String uploadFile (File file, 
                String destPath)

Belirtilen hedef yola (yükleme URL'sine göre) bir dosya yükleyin.

Parametreler
file File : yüklenecek dosya

destPath String : göreceli hedef yolu

İadeler
String yüklenen dosya URL'si