Wyjątek polecenia podprocesu

public class SubprocessCommandException
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.SubprocessCommandException


Uruchomienie polecenia podprocesu nie powiodło się.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SubprocessCommandException (String message, Throwable cause)

Konstruktorzy publiczni

Wyjątek polecenia podprocesu

public SubprocessCommandException (String message, 
                Throwable cause)

Parametry
message String

cause Throwable