Çağrı Durumu

public class InvocationStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.InvocationStatus


Çağrı durumunu saklamak için bir sınıf.

Bu, çağrı içinde çalışan test gruplarının durumlarını da içerir.

Özet

Kamu inşaatçılar

InvocationStatus ()

Herkese açık yöntemler

void addTestGroupStatus ( TestGroupStatus progress)
getTestGroupStatuses ()
JSONObject toJSON ()

Kamu inşaatçılar

Çağrı Durumu

public InvocationStatus ()

Herkese açık yöntemler

addTestGroupStatus

public void addTestGroupStatus (TestGroupStatus progress)

Parametreler
progress TestGroupStatus

getTestGroupStatuses

public  getTestGroupStatuses ()

İadeler

toJSON

public JSONObject toJSON ()

İadeler
JSONObject

Atar
JSONException