IClusterEvent

public interface IClusterEvent

com.android.tradefed.cluster.IClusterEvent


TFC'ye yüklenecek herhangi bir küme olayı için arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract JSONObject toJSON ()

Genel yöntemler

JSON'a

public abstract JSONObject toJSON ()

İadeler
JSONObject

Atar
JSONException