IClusterEvent

public interface IClusterEvent

com.android.tradefed.cluster.IClusterEvent


TFC'ye yüklenecek herhangi bir küme olayı için arayüz.

Özet

Herkese açık yöntemler

abstract JSONObject toJSON ()

Herkese açık yöntemler

toJSON

public abstract JSONObject toJSON ()

İadeler
JSONObject

Atar
JSONException