ClusterHostEvent.HostEventType

public static final enum ClusterHostEvent.HostEventType
extends Enum< ClusterHostEvent.HostEventType >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.cluster.ClusterHostEvent.HostEventType >
com.android.tradefed.cluster.ClusterHostEvent.HostEventType


Wyliczenia różnych typów wydarzeń hosta.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

ClusterHostEvent.HostEventType DeviceSnapshot

ClusterHostEvent.HostEventType HostStateChanged

Metody publiczne

String getAndroidEngProdAPIName ()
String toString ()
static ClusterHostEvent.HostEventType valueOf (String name)
static final HostEventType[] values ()

Wartości wyliczeniowe

Migawka urządzenia

public static final ClusterHostEvent.HostEventType DeviceSnapshot

Stan hosta zmieniony

public static final ClusterHostEvent.HostEventType HostStateChanged

Metody publiczne

getAndroidEngProdAPIName

public String getAndroidEngProdAPIName ()

Zwroty
String

doString

public String toString ()

Zwroty
String

wartość

public static ClusterHostEvent.HostEventType valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
ClusterHostEvent.HostEventType

wartości

public static final HostEventType[] values ()

Zwroty
HostEventType[]