ClusterDeviceInfo

public class ClusterDeviceInfo
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.cluster.ClusterDeviceInfo


Yüklenecek küme cihaz bilgilerini kapsüllemek için bir sınıf.

Özet

iç içe sınıflar

class ClusterDeviceInfo.Builder

Genel yöntemler

DeviceDescriptor getDeviceDescriptor ()
getExtraInfo ()
String getGroupName ()
String getRunTarget ()
JSONObject toJSON ()

Bu cihaz bilgisi için JSON Nesnesini oluşturur.

Genel yöntemler

getDeviceDescriptor

public DeviceDescriptor getDeviceDescriptor ()

İadeler
DeviceDescriptor

getExtraInfo

public  getExtraInfo ()

İadeler

getGroupName

public String getGroupName ()

İadeler
String

getRunTarget

public String getRunTarget ()

İadeler
String

toJSON

public JSONObject toJSON ()

Bu cihaz bilgisi için JSON Nesnesini oluşturur.

İadeler
JSONObject Bu cihaz bilgisinin JSONObject eşdeğeri.

atar
JSONException