Informacje o urządzeniu klastra

public class ClusterDeviceInfo
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterDeviceInfo


Klasa służąca do hermetyzacji informacji o urządzeniu klastra do przesłania.

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class ClusterDeviceInfo.Builder

Metody publiczne

DeviceDescriptor getDeviceDescriptor ()
getExtraInfo ()
String getGroupName ()
String getRunTarget ()
JSONObject toJSON ()

Generuje obiekt JSON dla informacji o tym urządzeniu.

Metody publiczne

pobierzDeviceDescriptor

public DeviceDescriptor getDeviceDescriptor ()

Zwroty
DeviceDescriptor

pobierzDodatkoweInformacje

public  getExtraInfo ()

Zwroty

pobierz nazwę grupy

public String getGroupName ()

Zwroty
String

getRunTarget

public String getRunTarget ()

Zwroty
String

do JSON

public JSONObject toJSON ()

Generuje obiekt JSON dla informacji o tym urządzeniu.

Zwroty
JSONObject JSONObject odpowiednik informacji o tym urządzeniu.

Rzuca
org.json.JSONException
JSONException