KümeKomut Durumu

public class ClusterCommandStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandStatus


TF Kümesinden bir komutun durumunu ve iptal nedenini temsil eden bir sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

ClusterCommandStatus ( ClusterCommand.State state, String cancelReason)

inşa et

Genel yöntemler

String getCancelReason ()
ClusterCommand.State getState ()

Kamu inşaatçıları

KümeKomut Durumu

public ClusterCommandStatus (ClusterCommand.State state, 
                String cancelReason)

inşa et

Parametreler
state ClusterCommand.State : komutun durumu.

cancelReason String : komutun nedenini iptal edin (iptal edildiyse).

Genel yöntemler

getCancelReason

public String getCancelReason ()

İadeler
String

getState

public ClusterCommand.State getState ()

İadeler
ClusterCommand.State