ClusterCommand.RequestType

public static final enum ClusterCommand.RequestType
extends Enum< ClusterCommand.RequestType >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.RequestType >
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.RequestType


Özet

Enum değerleri

ClusterCommand.RequestType MANAGED

Yönetilen bir istek: komut satırı yeni bir TF süreci tarafından çalıştırılacaktır.

ClusterCommand.RequestType UNMANAGED

Yönetilmeyen bir istek: Komut satırı, mevcut TF işlemi tarafından olduğu gibi çalışacaktır.

Herkese açık yöntemler

static ClusterCommand.RequestType valueOf (String name)
static final RequestType[] values ()

Enum değerleri

YÖNETİLEN

public static final ClusterCommand.RequestType MANAGED

Yönetilen bir istek: komut satırı yeni bir TF süreci tarafından çalıştırılacaktır.

YÖNETİLMEDİ

public static final ClusterCommand.RequestType UNMANAGED

Yönetilmeyen bir istek: Komut satırı, mevcut TF işlemi tarafından olduğu gibi çalışacaktır.

Herkese açık yöntemler

değeri

public static ClusterCommand.RequestType valueOf (String name)

Parametreler
name String

İadeler
ClusterCommand.RequestType

değerler

public static final RequestType[] values ()

İadeler
RequestType[]