ClusterCommand.RequestType

public static final enum ClusterCommand.RequestType
extends Enum< ClusterCommand.RequestType >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.RequestType >
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.RequestType


Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

ClusterCommand.RequestType MANAGED

Zarządzane żądanie: wiersz poleceń będzie uruchamiany przez nowy proces TF.

ClusterCommand.RequestType UNMANAGED

Żądanie niezarządzane: wiersz poleceń będzie działał tak, jak w bieżącym procesie TF.

Metody publiczne

static ClusterCommand.RequestType valueOf (String name)
static final RequestType[] values ()

Wartości wyliczeniowe

ZARZĄDZANY

public static final ClusterCommand.RequestType MANAGED

Zarządzane żądanie: wiersz poleceń będzie uruchamiany przez nowy proces TF.

NIEZARZĄDZANE

public static final ClusterCommand.RequestType UNMANAGED

Żądanie niezarządzane: wiersz poleceń będzie działał tak, jak w bieżącym procesie TF.

Metody publiczne

wartość

public static ClusterCommand.RequestType valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
ClusterCommand.RequestType

wartości

public static final RequestType[] values ()

Zwroty
RequestType[]