GCSDownloaderHelper

public class GCSDownloaderHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.gcs.GCSDownloaderHelper


Global yapılandırmanın önbelleğe alınması ve çözülmesiyle ilgilenen GCS paketi için indirici.

Özet

Kamu inşaatçılar

GCSDownloaderHelper ()

Herkese açık yöntemler

File fetchTestResource (String gsPath)

Kaynağı GS yolundan getirin.

Kamu inşaatçılar

GCSDownloaderHelper

public GCSDownloaderHelper ()

Herkese açık yöntemler

fetchTestResource

public File fetchTestResource (String gsPath)

Kaynağı GS yolundan getirin.

Parametreler
gsPath String : kaynağın bulunduğu yol. Örneğin: gs: // paket / yol / dosya

İadeler
File ERROR(/File) , alınan kaynağa işaret ediyor.

Atar
BuildRetrievalError