OtatoolsBuildInfo

public class OtatoolsBuildInfo
extends BuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.OtatoolsBuildInfo


Otatools yapıtlarını içeren bir IBuildInfo .

Özet

Kamu inşaatçıları

OtatoolsBuildInfo (String buildId, String buildTargetName)

Bir OtatoolsBuildInfo oluşturur

Genel yöntemler

File getBinDir ()

/bin dizinini temsil eden ERROR(/File) alın.

File getFrameworkDir ()

/framework dizinini temsil eden ERROR(/File) alın.

File getReleasetoolsDir ()

/releasetools dizinini temsil eden ERROR(/File) alın.

File getSecurityDir ()

/build/target/product/security dizinini temsil eden ERROR(/File) alın.

void setBinDir (File dir, String version)

Bu dosya haritasına /bin ekle

void setFrameworkDir (File dir, String version)

Bu dosya haritasına /framework ekleyin

void setReleasetoolsDir (File dir, String version)

Bu dosya haritasına /releasetools ekle

void setSecurityDir (File dir, String version)

Bu dosya haritasına /build/target/product/security ekleyin

Kamu inşaatçıları

OtatoolsBuildInfo

public OtatoolsBuildInfo (String buildId, 
        String buildTargetName)

Bir OtatoolsBuildInfo oluşturur

Parametreler
buildId String

buildTargetName String

Genel yöntemler

getBinDir

public File getBinDir ()

/bin dizinini temsil eden ERROR(/File) alın.

İadeler
File

getFrameworkDir

public File getFrameworkDir ()

/framework dizinini temsil eden ERROR(/File) alın.

İadeler
File

getReleasetoolsDir

public File getReleasetoolsDir ()

/releasetools dizinini temsil eden ERROR(/File) alın.

İadeler
File

getSecurityDir

public File getSecurityDir ()

/build/target/product/security dizinini temsil eden ERROR(/File) alın.

İadeler
File

setBinDir

public void setBinDir (File dir, 
        String version)

Bu dosya haritasına /bin ekle

Parametreler
dir File

version String

setFrameworkDir

public void setFrameworkDir (File dir, 
        String version)

Bu dosya haritasına /framework ekleyin

Parametreler
dir File

version String

setReleasetoolsDir

public void setReleasetoolsDir (File dir, 
        String version)

Bu dosya haritasına /releasetools ekle

Parametreler
dir File

version String

setGüvenlikDir

public void setSecurityDir (File dir, 
        String version)

Bu dosya haritasına /build/target/product/security ekleyin

Parametreler
dir File

version String