IFolderBuildInfo

public interface IFolderBuildInfo
implements IBuildInfo

com.android.tradefed.build.IFolderBuildInfo


Derleme yapıtları yerel bir dosya sistemi dizininde bulunan basit bir soyut IBuildInfo .

Özet

Genel yöntemler

abstract void cleanUp ()

Kök dizini ve tüm içeriğini siler.

abstract File getRootDir ()

Derleme yapıtlarını içeren kök klasörü alın.

abstract void setRootDir (File rootDir)

Derleme eserlerini içeren kök dizini ayarlayın.

abstract boolean shouldUseFuseZip ()

Derleme yapıtları için Fuse-Zip'in kullanımda olup olmadığını gösteren bayrağı alın.

Genel yöntemler

Temizlemek

public abstract void cleanUp ()

Kök dizini ve tüm içeriğini siler.

getRootDir

public abstract File getRootDir ()

Derleme yapıtlarını içeren kök klasörü alın.

İadeler
File ERROR(/File) dizini.

setRootDir

public abstract void setRootDir (File rootDir)

Derleme eserlerini içeren kök dizini ayarlayın.

parametreler
rootDir File

mustUseFuseZip

public abstract boolean shouldUseFuseZip ()

Derleme yapıtları için Fuse-Zip'in kullanımda olup olmadığını gösteren bayrağı alın.

İadeler
boolean