IBuildInfo.BuildInfoProperties

public static final enum IBuildInfo.BuildInfoProperties
extends Enum< IBuildInfo.BuildInfoProperties >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.build.IBuildInfo.BuildInfoProperties >
com.android.tradefed.build.IBuildInfo.BuildInfoProperties


Niektóre właściwości, które IBuildInfo może wymagać, aby ulepszyć ich obsługę.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

IBuildInfo.BuildInfoProperties DO_NOT_COPY_IMAGE_FILE

Jeśli zażądana jest kopia kompilacji, nie kopiuj pliku obrazu urządzenia.

IBuildInfo.BuildInfoProperties DO_NOT_COPY_ON_SHARDING

IBuildInfo.BuildInfoProperties DO_NOT_LINK_TESTS_DIR

Metody publiczne

static IBuildInfo.BuildInfoProperties valueOf (String name)
static final BuildInfoProperties[] values ()

Wartości wyliczeniowe

DO_NOT_COPY_IMAGE_FILE

public static final IBuildInfo.BuildInfoProperties DO_NOT_COPY_IMAGE_FILE

Jeśli zażądana jest kopia kompilacji, nie kopiuj pliku obrazu urządzenia. Reprezentowany przez klucz BuildInfoFileKey#DEVICE_IMAGE .

DO_NOT_COPY_ON_SHARDING

public static final IBuildInfo.BuildInfoProperties DO_NOT_COPY_ON_SHARDING

public static final IBuildInfo.BuildInfoProperties DO_NOT_LINK_TESTS_DIR

Metody publiczne

wartość

public static IBuildInfo.BuildInfoProperties valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
IBuildInfo.BuildInfoProperties

wartości

public static final BuildInfoProperties[] values ()

Zwroty
BuildInfoProperties[]