DosyaİndirÖnbellekFabrikası

public class FileDownloadCacheFactory
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.FileDownloadCacheFactory


FileDownloadCache oluşturmak için bir fabrika

Özet

kamu inşaatçılar

FileDownloadCacheFactory ()

Genel yöntemler

FileDownloadCache getCache (File cacheDir)

Verilen önbellek dizini ile FileDownloadCache alın, gerekirse oluşturun.

static FileDownloadCacheFactory getInstance ()

FileDownloadCacheFactory'nin tekil örneğini alın

kamu inşaatçılar

DosyaİndirÖnbellekFabrikası

public FileDownloadCacheFactory ()

Genel yöntemler

önbellek al

public FileDownloadCache getCache (File cacheDir)

Verilen önbellek dizini ile FileDownloadCache alın, gerekirse oluşturun.

Önbelleğin, bu işlemin cacheDir dizinine özel erişimi olduğunu varsaydığını unutmayın. Aynı makinede birden çok TF işlemi çalıştırılacaksa, bunların her biri benzersiz önbellek dizinleri KULLANMALIDIR.

parametreler
cacheDir File : önbellek olarak kullanılacak yerel dosya sistemi dizini

İadeler
FileDownloadCache verilen cacheDir için FileDownloadCache

getInstance

public static FileDownloadCacheFactory getInstance ()

FileDownloadCacheFactory'nin tekil örneğini alın

İadeler
FileDownloadCacheFactory