CommandLineBuildInfoBuilder

public class CommandLineBuildInfoBuilder
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.build.CommandLineBuildInfoBuilder


Yardımcı program, bir komut satırından olağan yapı bilgisi argümanlarını yakalamak ve onlardan bir IBuildInfo oluşturmak anlamına geliyordu. Bunu, uygun yapı numarasını bildirirken indirme sorunu olması durumunda bir yer tutucu yapı bilgisi oluşturmak için kullanırız.

Özet

Kamu inşaatçıları

CommandLineBuildInfoBuilder ()

Genel yöntemler

IBuildInfo createBuild ()

Kamu inşaatçıları

CommandLineBuildInfoBuilder

public CommandLineBuildInfoBuilder ()

Genel yöntemler

oluşturmak

public IBuildInfo createBuild ()

İadeler
IBuildInfo