CommandLineBuildInfoBuilder

public class CommandLineBuildInfoBuilder
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.build.CommandLineBuildInfoBuilder


Narzędzie przeznaczone do przechwytywania zwykłych argumentów informacji o kompilacji z wiersza poleceń i tworzenia z nich IBuildInfo . Używamy tego do tworzenia zastępczych informacji o kompilacji w przypadku problemów z pobieraniem, jednocześnie zgłaszając odpowiedni numer kompilacji.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CommandLineBuildInfoBuilder ()

Metody publiczne

IBuildInfo createBuild ()

Konstruktorzy publiczni

CommandLineBuildInfoBuilder

public CommandLineBuildInfoBuilder ()

Metody publiczne

utwórzBuduj

public IBuildInfo createBuild ()

Zwroty
IBuildInfo