BuildInfoKey

public class BuildInfoKey
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.build.BuildInfoKey


Derleme bilgi sorgularıyla ilgili sınıf tutma numaralandırması.

Özet

iç içe sınıflar

enum BuildInfoKey.BuildInfoFileKey

IBuildInfo.getFile(com.android.tradefed.build.BuildInfoKey.BuildInfoFileKey) aracılığıyla sorgulanabilecek bilinen tüm dosya türlerini açıklayan numaralandırma.

Alanlar

public static final SHARED_KEY

Bir kaynaktan paylaşılması gereken dosyalar anahtarı, IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() aracılığıyla tüm yapı bilgilerine bilgi oluşturur.

Kamu inşaatçıları

BuildInfoKey ()

Alanlar

PAYLAŞILAN ANAHTAR

public static final  SHARED_KEY

Bir kaynaktan paylaşılması gereken dosyalar anahtarı, IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() aracılığıyla tüm yapı bilgilerine bilgi oluşturur.

Kamu inşaatçıları

BuildInfoKey

public BuildInfoKey ()