BuildInfoKey

public class BuildInfoKey
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfoKey


Wyliczenie zawierające klasę związaną z zapytaniami o informacje o kompilacji.

Streszczenie

Pola

public static final SHARED_KEY

Klucz plików, który powinien być udostępniony z informacji o kompilacji zasobów do wszystkich informacji o kompilacji za pośrednictwem IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() .

Konstruktorzy publiczni

BuildInfoKey ()

Pola

WSPÓLNY KLUCZ

public static final  SHARED_KEY

Klucz plików, który powinien być udostępniony z informacji o kompilacji zasobów do wszystkich informacji o kompilacji za pośrednictwem IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() .

Konstruktorzy publiczni

BuildInfoKey

public BuildInfoKey ()