Dostawca BootstrapBuild

public class BootstrapBuildProvider
extends Object implements IDeviceBuildProvider

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BootstrapBuildProvider


IDeviceBuildProvider , który ładuje informacje o kompilacji z urządzenia testowego

Jest to zwykle używane w przypadku urządzeń z kompilacją dostarczaną zewnętrznie, tj. nie generowaną przez wewnętrzny system kompilacji. Niektóre informacje, w szczególności oddział, w rzeczywistości nie są dostępne z urządzenia, dlatego są generowane sztucznie.

Wszystkie metadane kompilacji pochodzą z różnych pól właściwości ro.* na urządzeniu

Obecnie ten dostawca kompilacji generuje metadane w następujący sposób: