AppDeviceBuildInfo

public class AppDeviceBuildInfo
extends DeviceBuildInfo implements IAppBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.DeviceBuildInfo
com.android.tradefed.build.AppDeviceBuildInfo


Bu sınıf kullanımdan kaldırıldı.
IDeviceBuildInfo doğrudan kullanın.

Ayrıca bir IAppBuildInfo içeren bir IDeviceBuildInfo .

Özet

Kamu inşaatçıları

AppDeviceBuildInfo (String buildId, String buildName)

Genel yöntemler

void setAppBuild ( IAppBuildInfo appBuild)

Tüm dosyaları IAppBuildInfo kopyalayın.

void setDeviceBuild ( IDeviceBuildInfo deviceBuild)

Tüm dosyaları IDeviceBuildInfo kopyalayın.

Kamu inşaatçıları

AppDeviceBuildInfo

public AppDeviceBuildInfo (String buildId, 
                String buildName)

Parametreler
buildId String

buildName String

Genel yöntemler

setAppBuild

public void setAppBuild (IAppBuildInfo appBuild)

Tüm dosyaları IAppBuildInfo kopyalayın.

Parametreler
appBuild IAppBuildInfo

setDeviceBuild

public void setDeviceBuild (IDeviceBuildInfo deviceBuild)

Tüm dosyaları IDeviceBuildInfo kopyalayın.

Parametreler
deviceBuild IDeviceBuildInfo